CZ

Projekty EU

Zpět

Společnost KAAPA CNC s.r.o. realizovala projekty podpořené z dotací EU:

Projekt Instalace FVE - KAAPA CNC s.r.o. (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006032)

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.


KAAPA CNC - TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ VÝROBNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI (CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008163) 

V rámci projektu byla pořízena špičková CNC technologie (5-osé vertikální frézovací centrum), která pomůže zásadně zkvalitnit a rozšířit výrobní kapacity firmy.Varování

Zavřít